വനം വന്യജീവി വാരാഘോഷ ഏകദിന സെമിനാർ


വനം വന്യജീവി വാരാഘോഷഏക ദിന സെമിനാറും ജില്ലാതല സമാപന സമ്മേളനവും കേരള സോഷ്യൽ ഫോറെസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്മെന്റിന്റെയും മാർ തോമ കോളേജിലെ സസ്യ ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ വനം വന്യജീവി വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏകദിന സെമിനാർ നടത്തി. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ഐസി കെ.ജോൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സമ്മേളനം  കൊച്ചിശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാല…

Read more...

NAAC Accreditation – New Methodologies & Strategies for Assessment


Read more...

“IBEX” ZOOFEST- 2017


“IBEX” ZOOFEST 2017 the intercollegiate Zoology festival jointly organised by Zoological Society of Kerala (ZSK) and the Postgraduate and Research Department of Zoology Mar Thoma College Tiruvalla was held on Thursday 3rd August 2017. This…

Read more...

Model Legislative Assembly


നിയമസഭ വജ്രജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തിരുവല്ല മാര്‍ത്തോമ കോളേജില്‍ മാതൃക നിയമസഭ ചേര്‍ന്നു. കേരള നിയമസഭയുടെ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ പാര്‍ലമെന്ററി സ്റ്റഡീസ് ആന്റ് ട്രെയ്‌നിങ് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു മാതൃക നിയമസഭ.  ഗവര്‍ണറുടെ പ്രസംഗം ചോദ്യോത്തര വേള, അടിയന്തിര പ്രമേയം ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കല്‍ സബ്മിഷന്‍ തുടങ്ങി നിയമസഭാ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയായിരുന്നു മാതൃക…

Read more...

Innovative Ideas in Research


Department of Physics, Mar Thoma College, Tiruvalla is organizing a One Day Seminar on ‘Innovative Ideas in Research’, highlighting advanced techniques in the areas of NMR, Mössbauer Spectroscopy and Nano science. The seminar aims at…

Read more...

Annual Lecture : Department of Economics


The Department of Economics cordially invites you for the 20th Annual Lecture to be delivered by Dr. Visakh Varma G, Visiting Professor,John Mathai Centre, Calicut University on the topic: MONETARY POLICY-CONTEMPORARY CHALLENGES & for the…

Read more...