Congratulations to Rank Holders

Congratulations to University Rank Holders in MA English Examinations, 2017

  •   Jesslin Mery John

    (5th Rank, MG University, MA English Examination, 2017 & qualified UGC-JRF)

  •   Krishnendu S.

    (7th Rank, MG University, MA English Examination, 2017)

  •   Jessy Anna Kuruvilla

    (9th Rank, MG University, MA English Examination, 2017)